Vinner av plan- og designkonkurranse

Sammen med Longva arkitekter, MDH arkitektur og Norconsult får vi tegne nye St. Olav videregående skole i Sarpsborg!