E18 Lysaker - Ramstadsletta

Aas-Jakobsen/ViaNova nettverket skal utarbeide reguleringsplan for E18 parsell Lysaker - Ramstadsletta.
Grindaker AS inngår i prosjektgruppen og har fagansvar for landskapsbehandling på parsellen.
Avtalen omfatter også opsjon på byggeplan og oppfølging i byggeperioden.
Anleggskostnadene er beregnet til 11,5 milliarder kroner.
 
Planen omfatter:
-Ny E18 på en strekning på ca 5 km
-Ombygging av dagens E18
-Bussveg og sykkelveg på hele strekningen
-Ny bussterminal på Lysaker
-Forbindelser til Fornebu og Bærumsveien
 
Planarbeidet starter nå og planforslag skal være klart og oversendes for kommunal behandling våren 2016, slik at godkjent plan og finansieringsopplegg foreligger innen sommeren 2017.