"Tango" vinner i konkurranse om ny bru på Sluppen

Grindaker har sammen med bl.a Aas-Jakobsen og Plan arkitekter blitt kåret til vinner av plan- og designkonkurranse om ny bru på Sluppen i Trondheim.
Forslaget "Tango" ble kåret til vinner av en enstemmig fagjury.
Teamet har bestått av: Aas-Jakobsen, ViaNova, Plan, Grindaker, Selberg, NGI, Geovita, ECT og Brekke&Strand.