BREEAM-NOR AP

Grindaker har siden i sommer to utdannede Breeam-Nor AP. Utdanningen er gjennomført i regi av Norwegian Green Building Council.