Grindaker får nye lokaler!

Vi gleder oss til å flytte inn i Rådhusgata 25 til høsten!