Det bygges i Bispevika

Grindaker er for tiden involvert i to prosjekter i området og det er spennende å se en ny bydel vokse frem.