Sandvika sjøfront

I samarbeid med LPO arkitekter og Rambøll har Grindaker utført et parallelloppdrag for Bærum kommune. Vi har sett på mulighetene for utviklingen av Sandvika sjøfront. Vi har tro på Sandvika og livet i fjæra!