Nominert til Statens byggeskikkpris 2014

Nord Østerdal videregående skole på Tynset er nominert til Statens byggeskikkpris 2014.

Byggherre er Hedmark fylkeskommune. Arkitekt er Longva arkitekter AS. Grindaker har vært landskapsarkitekt på prosjektet. Foto: Arkitekten.