Grindaker har laget bok

For mer enn to mannsaldre siden begynte den første Grindaker å sette spor etter seg. Boken er tilegnet ham- anleggsgartneren, hagearkitekten og landskapsarkitekten Morten R. Grindaker. Gjennom årene som har gått har også firmaet Grindaker AS, som i dag fortsatt bærer grunnleggerens navn, satt mange spor. Så mange at det har vært vanskelig å velge hvilke som skulle få tre frem i bokform. Hele prosessen med utvalg og fotografering av alle prosjektene som er vist i boken har tatt mer enn to år.

Boken ble lansert med stor fest 15. mai. 2014.