Mærradalsbekken

Forrige uke ble det avholdt informasjonsmøter og brukermedvirkningsmøter med engasjerte naboer og interessenter i forbindelse med eventuell gjenåpning av Mærradalsbekken gjennom Hovseterdalen. Grindaker bistår Vann- og avløpsetaten og Bymiljøetaten med forprosjekt i samarbeid med Naturrestaurering AS.