Sola Rådhus

Sola Rådhus og forplassen er ferdig bygget!