Staversletta

Staversletta ligger mellom et etablert villaområde og jordbrukslandskapet på Tanumplatået med utsikt over Oslofjorden. Boligene er plassert med tanke på utsikten mot sør og øst mens det er bevart en buffersone med eksisterende vegetasjon mot Billingstadveien/Vestmarkveien i nord og vest.

Lilleaker Vest

Lilleaker Vest er et større bolig- og parkprosjekt på Lilleaker i Oslo. Prosjektet omfatter syv punkthus og et større parkareal etablert på lokket over den tidligere dagsonen til ring 3. Rett vest for prosjektområde renner Lilleakerelven med tilhørende turveier og naturområde. En sentral del i arbeidet har vært å tilpasse seg og bevare de eksisterende økologiske kvalitetene.

Bispevika Dronninglunden

Grindaker er involvert i flere av prosjektene i forbindelse med OSUs utvikling av Bispevikaområdet i Oslo. Utbyggingsområdet består av åtte kvartaler med gårdsrom, takhager, havnepromenade, kanalrom, torg og plasser, samt bygater mellom kvartalene. Grindaker har jobbet fra forprosjekt til ferdig anlegg for Dronninglunden B2.

Bispevika Vannkunsten

Grindaker er involvert i flere av prosjektene i forbindelse med OSUs utvikling av Bispevikaområdet i Oslo. Utbyggingsområdet består av åtte kvartaler med gårdsrom, takhager, havnepromenade, kanalrom, torg og plasser, samt bygater mellom kvartalene. Grindaker har jobbet fra forprosjekt til ferdig anlegg for Vannkunsten B6a, som sto ferdig våren 2020.

Krydderhagen

Krydderhagen er et større boligområde på Hasle, beliggende på Vinmonopolets gamle tomt. Prosjektet består av delområde A – E, og inneholder i tillegg park og barnehage. Området er en del av Hasle Linje, med boliger, kontor, forretninger, kafeer, hotell og ungdomsskole. Hasle Linje inngår i en overordnet grønn struktur som skal koble Hovinbyen sammen.

Harbitzalleen

Som en del av byutvikling- og transformasjonsprosjekt på Skøyen i Oslo er området, som i sin tid var produksjonslokaler for Apothekernes Laboratorium, utviklet til å bli et helt nytt bystrøk med torg, gatetun, boliger, butikker, servering, barnehage og kontor. Harbitzalleen er et helt nytt boligområde med frodige og funksjonelle uterom med gode forbindelser til de mere urbane byrommene ved Harbitz Torg.

Dr. Wendts Hage

Grindaker har vært engasjert av Thongård i forbindelse med planlegging av nytt torg, park og gårdsrom for boligprosjektet Dr. Wendts hage på Skårer i Lørenskog. Grindaker har tidligere vært engasjert i forbindelse med reguleringsplanarbeidet for det samme området i 2009. Den gangen var Grindaker ansvarlig for utarbeidelse av illustrasjonsplan.

RIFT Colosseum

Tomten som har huset Statoil Fuel & Retail ble i 2015 omregulert fra kontor til næring og bolig. Eksisterende bygg ble revet, og det er etablert to lameller med offentlig tilgjengelig passasje fra Sørkedalsveien til Fridtjof Nansens veg og Collosseum kino. Slik forsterkes lamellstrukturen langs Sørkedalsvegen.

Løkkehagen

Å komme hjem til Løkkehagen skal glede og begeistre beboerne. Det sentrale motivet i gårdsrommet er en stor gressplen tydelig avgrenset av felt med stauder, busker og trær.

Engebrets Promenade

Engebrets promende er et boligprosjekt i Storgata i Lillestrøm sentrum. Tomten inneholdt tidligere Folkets hus og i det nye boligprosjektet inngår i tillegg lokaler til nye Folkets hus, samt lokaler for næring.