Thorbjørn Egners Plass

Thorbjørn Egners plass ligger i tilknytning til Kampen kirke i bydel gamle Oslo. Plassen ligger i et historisk arbeidermiljø, og er oppkalt etter den kjente forfatteren som vokste opp her. Lenge fungerte området foran kirken som både kirkeplass, torg og veikryss. Som følge av et lokalt initiativ og engasjement ble det fremmet et ønske om å gjøre plassen buss- og bilfri, for å skape et trygt og attraktivt plassrom foran Kampen kirke.

Bispevika Dronninglunden

Grindaker er involvert i flere av prosjektene i forbindelse med OSUs utvikling av Bispevikaområdet i Oslo. Utbyggingsområdet består av åtte kvartaler med gårdsrom, takhager, havnepromenade, kanalrom, torg og plasser, samt bygater mellom kvartalene. Grindaker har jobbet fra forprosjekt til ferdig anlegg for Dronninglunden B2.

Bispevika Vannkunsten

Grindaker er involvert i flere av prosjektene i forbindelse med OSUs utvikling av Bispevikaområdet i Oslo. Utbyggingsområdet består av åtte kvartaler med gårdsrom, takhager, havnepromenade, kanalrom, torg og plasser, samt bygater mellom kvartalene. Grindaker har jobbet fra forprosjekt til ferdig anlegg for Vannkunsten B6a, som sto ferdig våren 2020.

Maridalsveien Sykkeltiltak

Prosjektet er en del av Oslo kommunes satsing på å øke andelen sykkeltrafikk ved bygge ut sykkelvegnettet. Tiltaket gjelder ombygging av krysset Maridalsveien – Akersbakken for bedre tilrettelegging for sykkel. Som et ledd i kommunens overvannsstrategi ble rester­ende parkeringsareal omgjort til regnbed for å håndtere overvannet.

Ski Torg

Ski sentrum er i sterk utvikling, og kommunen initierte i 2019 til en åpen plan- og designkonkurranse om Ski Nedre torg. Overvann skal håndteres lokalt etter 3-trinns strategien.

Lilleaker Torg

Torget ved trikkestasjonen på Lilleaker er et prosjekt Grindaker har arbeidet med for Mustad Eiendom. Uteanlegg AS har vært utførende entreprenør.

Grindaker har vært med i prosessen helt fra skisseprosjekt til ferdig bygget anlegg, og har hatt rollene som prosjektleder og ansvarlig søker i prosjektet.

Harbitz Torg

Harbitz torg er et byutvikling- og transformasjonsprosjekt på Skøyen i Oslo. Eiendommen som i sin tid var produksjonslokaler for Apothekernes Laboratorium er utviklet til å bli et helt nytt bystrøk med torg, gatetun, boliger, butikker, servering, barnehage og kontor. Det verneverdige laboratoriebygget sentralt på området er bevart og transformert til kulturhus med bibliotek, pub og restaurant med uteservering.

Tøyen Torg

Intensjonen med prosjektet var å oppgradere Tøyen torg og 4 hovedinnganger til et torg med et helhetlig dekke, belysning og møblement. Oslo kommune ønsket å skape en torgflate som representerte Tøyen torg sin historie og plass i lokalmiljøet, i tillegg til at torget skulle være et attraktivt og trygt møtested. Grindaker har utarbeidet detaljprosjekt og anbud, samt faglig oppfølging i byggeperioden.

Dr. Wendts Hage

Grindaker har vært engasjert av Thongård i forbindelse med planlegging av nytt torg, park og gårdsrom for boligprosjektet Dr. Wendts hage på Skårer i Lørenskog. Grindaker har tidligere vært engasjert i forbindelse med reguleringsplanarbeidet for det samme området i 2009. Den gangen var Grindaker ansvarlig for utarbeidelse av illustrasjonsplan.

Telthusbakken

Som en del av Gatebruksplanens overordnede mål om å gjøre Oslo sentrum mer tilgjengelig og attraktiv for myke trafikanter, var Telthusbakken prioritert for en oppgradering.