Viken Fylkeskommune Hovedkontor

Sammen med Ghilardi + Hellsten arkitekter deltok Grindaker i idékonkurransen om nytt hovedkontor for Viken fylkeskommune og omkringliggende bystruktur i Sandvika. Sandvika sentrum er i dag et konsentrert område, definert av jernbanen og E18 i henholdsvis nord og sør. Det har i senere år vært lagt ned betydelig innsats for å knytte byen til fjorden i sør, vi mener en tilsvarende positiv symbiose mellom by og natur er mulig når sentrum nå skal utvides mot nord.

Kistefos Museum

Kistefos er Nord-Europas største skulpturpark for samtidsskulptur. Parken består av tre landskap som overlapper hverandre. Det er det naturlige landskapet med furumo, granskog, elver, fosser, øyer og kløfter; et industrielt landskap med møller, fabrikker, lagerbygninger, kraftverk, demninger og broer; og sist, et kunstnerisk landskap med abstrakte objekter. Grindaker har arbeidet med masterplan for kunstparken på Kistefos. I dette arbeidet har Grindaker bl.a. vært lokal samarbeidspartner for det nye museumsbygget The Twist, utviklet og tegnet av BIG, som åpnet høsten 2019.

Östersund kommunhus

Østersund kommune inviterte, i samarbeid med Svenske Arkitekter, til konkurranse om nytt kommunehus i Østersund. Etter en prekvalifiseringsunde ble fire arkitektteam utvalgt for å delta i konkurransen, hvor forslaget til Longva arkitekter, KOHT arkitekter og Grindaker Landskapsarkitekter til slutt ble kåret til vinner.

Sola Rådhus

Sammen med blant annet Longva Arkitekter har Grindaker arbeidet med prosjekteringen av nytt rådhus med tilhørende uteareal. Det nye rådhuset kledd i messing er omkranset av en større park og festplass. Det har blitt en mangfoldig møteplass for innbyggerne og kommunen.

Nytt Vikingtidsmuseum

Grindaker as landskapsarkitekter har i samarbeid med MMW arkitekter og Arcasa deltatt i konkurranse for nytt Vikingtidsmuseum på Bygdøy i Oslo.

Alta omsorgssenter

Grindaker var prekvalifisert til konkurransen om nytt omsorgssenter i Alta sentrum. Den sentrale tomten er lokalisert i overgang mot natur- og kulturlandskap. De myke landskapsformasjonene i stor og liten skala i Alta, har gitt inspirasjon til å gjenskape et terreng med en organisk topografi dekket med stedegen vegetasjon. 

Smestad gjenbruksstasjon

Ny gjenbruksstasjon på Smestad i Oslo, lokalisert på tomten til den tidligere brannstasjonen. All avfallshåndtering skjer innendørs i to nivåer: ett øvre nivå for publikum og et nedre nivå for drift.

Valaskjold Omsorgssenter

Grindaker har vært engasjert i prosjekteringen av Valaskjold omsorgssenter i Sarpsborg fra for-/detaljprosjekt til totalentreprise med oppfølging i byggetiden. Bygget formidler et nivåsprang fra nord til syd hvor økonomi-inngang, varelevering og driftsfunksjoner er lagt i underetasjen mot Tuneveien.

Havarikommisjonen

Statens havarikommisjon for transport, SHT, ligger på Kjeller i Skedsmo kommune.

Porsgrunn Kulturhus

Med vinnerutkastet “Så sa hun”, fra konkurransen om nytt kulturhus i Porsgrunn, ble prosjektet tatt videre med regulering, prosjektering og bygging. Prosjektet Østre Brygge omfatter nytt kulturhus, Storgata, elvefront med kulturtorg og Reynoldsparken i nord.

Kulturhuset etableres som et oppbrutt bygningsvolum bestående av syv selvstendige bygningskropper forbundet med et lavereliggende tak. Den nye bebyggelsen retter seg etter gateløpet til Storgata og har en klar henvendelse mot gaten. Mot elven får bebyggelsen en mer oppbrutt karakter.