Ski stasjonsby

Grindaker deltok sammen med LPO i et parallelloppdrag for å komme med forslag til fremtidige fortettingsmuligheter av områdene som Bane NOR eier rundt Ski stasjon. BaneNOR valgte å gå videre med vårt forslag for vestsiden av Ski stasjon og vinnerforslaget legges nå til grunn for detaljregulering av vestsiden av Ski sentrum.

Lentoasemanpuisto

The City of Helsinki in cooperation with the Finnish Association of Landscape Architects (MARK) held an open international ideas competition for the design of Lentoasemanpuisto on the site of the former Malmi Airport.

The transformation of a former airport into a park is an opportunity to bring life to a space which has purposely been deprived of nearly all ecological diversity and public use. Our immediate intention is to reverse the existing situation by creating a complex and biodiverse ecosystem in the beginning of the park’s transformation, and to use it as the framework for designing flourishing biotopes and community spaces over time.

Ski Torg

Ski sentrum er i sterk utvikling, og kommunen initierte i 2019 til en åpen plan- og designkonkurranse om Ski Nedre torg. Overvann skal håndteres lokalt etter 3-trinns strategien.

Saupstad skole

I 2017 deltok Grindaker i en plan- og designkonkurranse for ny barne- og ungdomsskole i Trondheim. Prosjektet består av en ungdomsskole for 450 elever, en barneskole for 700 elever, en basishall for idrett og kultur og et kulturskolesenter. Prosjektet ble belønnet med 1. plass i konkurransen og videre prosjektutvikling.

Sandvika sjøfront

I forbindelse med at E18 skal legges i tunell og store veiarealer skal omdisponeres til byutvikling inviterte Bærum kommune tre team til et parallelloppdrag for å utarbeide et mulighetsstudie for Sandvika sjøfront.

Oppdraget er et bidrag inn i det kommende planarbeidet og har tatt for seg bevaring, landskapsforming, transformasjon og byutvikling. Et viktig mål var å se hele Sandvika under ett og vise hvordan Sandvikas nye sjøfront kan forholde seg til bakenforliggende by.

Östersund kommunhus

Østersund kommune inviterte, i samarbeid med Svenske Arkitekter, til konkurranse om nytt kommunehus i Østersund. Etter en prekvalifiseringsunde ble fire arkitektteam utvalgt for å delta i konkurransen, hvor forslaget til Longva arkitekter, KOHT arkitekter og Grindaker Landskapsarkitekter til slutt ble kåret til vinner.

Bamble ungdomsskole

Grindaker deltok i konkurransen om en ny ungdomsskole i Bamble kommune sammen med Ola Roald Arkitektur, ÅF Consult og HENT som et av tre prekvalifiserte team. Skoleprosjektet omfatter i tillegg to nye idrettshaller, kulturskole og en svømmehall.

Tvedestrand videregående skole

Grindaker deltok i konkurransen om ny videregående skole og idrettsanlegg i Tvedestrand, sammen med Filter Arkitekter, Arkitektkontoret GASA og BRG Entreprenør som et av 5 kvalifiserte team. Skoleprosjektet omfatter videregående skole, idrettshall og utendørs idrettsanlegg.

Gran Torg

Gran kommune ønsket et forslag til løsning for nytt torg gjennom en konkurranse der Grindaker var et av tre landskapsarkitekturfirma som utarbeidet løsningsforslag.

Nytt Vikingtidsmuseum

Grindaker as landskapsarkitekter har i samarbeid med MMW arkitekter og Arcasa deltatt i konkurranse for nytt Vikingtidsmuseum på Bygdøy i Oslo.