Nyhavna

I samarbeid med Gillardi+Hellsten, Veni og Vianova har vi levert konkurranseforslag for nytt design på Transittkaien Nyhavna i Trondheim. Designet er påvirket av eksisterende funksjoner, former, skala, materialer og farger. I tillegg til ulike boligtypologier legger prosjektet vekt på å gi området store åpne offentlige rom, sikre at hele elvekanten er tilgjengelig for nabolaget, og skape gode fellesskapsfunksjoner innendørs og utendørs.

Billingstad Aktivitetspark

Grindaker ble invitert av Billingstad Vel til å delta i konkurransen om ny aktivitetspark på Billingstad i Asker. Det aktuelle området er Lynbanen, et friområde på 11.000 m2 som ligger på Billingstad, tett barneskolen. Parken er i dag et stort åpent landskapsrom med grusbane, gresslette og akebakke omsluttet av boligområder, hager og store gamle bjørketrær.

Viken Fylkeskommune Hovedkontor

Sammen med Ghilardi + Hellsten arkitekter deltok Grindaker i idékonkurransen om nytt hovedkontor for Viken fylkeskommune og omkringliggende bystruktur i Sandvika. Sandvika sentrum er i dag et konsentrert område, definert av jernbanen og E18 i henholdsvis nord og sør. Det har i senere år vært lagt ned betydelig innsats for å knytte byen til fjorden i sør, vi mener en tilsvarende positiv symbiose mellom by og natur er mulig når sentrum nå skal utvides mot nord.

Indre Laksevåg

Til folk og fisk er Grindaker sitt bidrag til den åpne plan- og designkonkurransen for Indre Laksevåg i Bergen. Prosjektforslaget tar for seg et transformasjonsområde ved Puddefjorden i Bergen. Vi retter fokus på hvordan vi bedre kan legge til rette for økt dyre- og planteliv langs strandsonen i urbaniserte strøk, både på land og i vann. Dette kombineres med et gjennomgående fokus på ulike tilnærminger av bevaring, gjenbruk og transformasjon av den eksisterende industri- og kontorbebyggelsen.  

Lentoasemanpuisto

The City of Helsinki in cooperation with the Finnish Association of Landscape Architects (MARK) held an open international ideas competition for the design of Lentoasemanpuisto on the site of the former Malmi Airport.

The transformation of a former airport into a park is an opportunity to bring life to a space which has purposely been deprived of nearly all ecological diversity and public use. Our immediate intention is to reverse the existing situation by creating a complex and biodiverse ecosystem in the beginning of the park’s transformation, and to use it as the framework for designing flourishing biotopes and community spaces over time.

Ski stasjonsby

Grindaker deltok sammen med LPO i et parallelloppdrag for å komme med forslag til fremtidige fortettingsmuligheter av områdene som Bane NOR eier rundt Ski stasjon. BaneNOR valgte å gå videre med vårt forslag for vestsiden av Ski stasjon og vinnerforslaget legges nå til grunn for detaljregulering av vestsiden av Ski sentrum.

Ski Torg

Ski sentrum er i sterk utvikling, og kommunen initierte i 2019 til en åpen plan- og designkonkurranse om Ski Nedre torg. Overvann skal håndteres lokalt etter 3-trinns strategien.

Saupstad skole

I 2017 deltok Grindaker i en plan- og designkonkurranse for ny barne- og ungdomsskole i Trondheim. Prosjektet består av en ungdomsskole for 450 elever, en barneskole for 700 elever, en basishall for idrett og kultur og et kulturskolesenter. Prosjektet ble belønnet med 1. plass i konkurransen og videre prosjektutvikling.

Sandvika sjøfront

I forbindelse med at E18 skal legges i tunell og store veiarealer skal omdisponeres til byutvikling inviterte Bærum kommune tre team til et parallelloppdrag for å utarbeide et mulighetsstudie for Sandvika sjøfront.

Oppdraget er et bidrag inn i det kommende planarbeidet og har tatt for seg bevaring, landskapsforming, transformasjon og byutvikling. Et viktig mål var å se hele Sandvika under ett og vise hvordan Sandvikas nye sjøfront kan forholde seg til bakenforliggende by.

Östersund kommunhus

Østersund kommune inviterte, i samarbeid med Svenske Arkitekter, til konkurranse om nytt kommunehus i Østersund. Etter en prekvalifiseringsunde ble fire arkitektteam utvalgt for å delta i konkurransen, hvor forslaget til Longva arkitekter, KOHT arkitekter og Grindaker Landskapsarkitekter til slutt ble kåret til vinner.