Nyhavna

I samarbeid med Gillardi+Hellsten, Veni og Vianova har vi levert konkurranseforslag for nytt design på Transittkaien Nyhavna i Trondheim. Designet er påvirket av eksisterende funksjoner, former, skala, materialer og farger. I tillegg til ulike boligtypologier legger prosjektet vekt på å gi området store åpne offentlige rom, sikre at hele elvekanten er tilgjengelig for nabolaget, og skape gode fellesskapsfunksjoner innendørs og utendørs.

Billingstad Aktivitetspark

Grindaker ble invitert av Billingstad Vel til å delta i konkurransen om ny aktivitetspark på Billingstad i Asker. Det aktuelle området er Lynbanen, et friområde på 11.000 m2 som ligger på Billingstad, tett barneskolen. Parken er i dag et stort åpent landskapsrom med grusbane, gresslette og akebakke omsluttet av boligområder, hager og store gamle bjørketrær.

Dælibekken

I forbindelse med oppgradering av veistrekningen E16 og lokalveier Sandvika til Vøyenenga i Bærum kommune ble Dælibekken gjenåpnet. Bekken, som i mange år har ligget i rør i den ca. 750 meter lange strekningen, har nå igjen fått se dagens lys langs Bærumsveien.

Viken Fylkeskommune Hovedkontor

Sammen med Ghilardi + Hellsten arkitekter deltok Grindaker i idékonkurransen om nytt hovedkontor for Viken fylkeskommune og omkringliggende bystruktur i Sandvika. Sandvika sentrum er i dag et konsentrert område, definert av jernbanen og E18 i henholdsvis nord og sør. Det har i senere år vært lagt ned betydelig innsats for å knytte byen til fjorden i sør, vi mener en tilsvarende positiv symbiose mellom by og natur er mulig når sentrum nå skal utvides mot nord.

Lilleaker Vest

Lilleaker Vest er et større bolig- og parkprosjekt på Lilleaker i Oslo. Prosjektet omfatter syv punkthus og et større parkareal etablert på lokket over den tidligere dagsonen til ring 3. Rett vest for prosjektområde renner Lilleakerelven med tilhørende turveier og naturområde. En sentral del i arbeidet har vært å tilpasse seg og bevare de eksisterende økologiske kvalitetene.

Lentoasemanpuisto

The City of Helsinki in cooperation with the Finnish Association of Landscape Architects (MARK) held an open international ideas competition for the design of Lentoasemanpuisto on the site of the former Malmi Airport.

The transformation of a former airport into a park is an opportunity to bring life to a space which has purposely been deprived of nearly all ecological diversity and public use. Our immediate intention is to reverse the existing situation by creating a complex and biodiverse ecosystem in the beginning of the park’s transformation, and to use it as the framework for designing flourishing biotopes and community spaces over time.

Bogerud aktivitetspark

Grindaker fikk i oppgave av Bydel Østensjø å prosjektere en aktivitetspark ved Bogerud senter og Bogerud T-bane i Oslo. Aktivitetsparken inneholder treningsapparater og er tilrettelagt for lek. Tomten er smal og avlang og knytter seg til eksisterende turvei i sør. Turveien fortsetter gjennom parken som en del av en sammenhengende turvei fra Østmarka til Østensjøvannet.

Lena Stasjonspark

Østre Toten kommune ønsket å aktivisere et område ved gamle Lena stasjon til en aktivitetspark for barn og unge. Området var allerede regulert til park og torg før Grindakers arbeider startet våren 2015. Grindaker laget et forprosjekt som tok for seg hele området. Videre har kontoret gjennomført detaljprosjektering og byggeoppfølging av første byggetrinn.

Sola Rådhus

Sammen med blant annet Longva Arkitekter har Grindaker arbeidet med prosjekteringen av nytt rådhus med tilhørende uteareal. Det nye rådhuset kledd i messing er omkranset av en større park og festplass. Det har blitt en mangfoldig møteplass for innbyggerne og kommunen.

Dr. Wendts Hage

Grindaker har vært engasjert av Thongård i forbindelse med planlegging av nytt torg, park og gårdsrom for boligprosjektet Dr. Wendts hage på Skårer i Lørenskog. Grindaker har tidligere vært engasjert i forbindelse med reguleringsplanarbeidet for det samme området i 2009. Den gangen var Grindaker ansvarlig for utarbeidelse av illustrasjonsplan.