Veitvet

I perioden 2015-2016 ble Veitvet T-banestasjon oppgradert som en del av Områdeløft Veitvet under Groruddalssatsningen. Det ble gjennomført en oppgradering av alle overflater på stasjonen, etablert nye trappeforbindelser og forbedring av den universelle utformingen. I forbindelse med ny trappeforbindelse ble det også etablert et adkomsttorg som åpnet opp adkomstsonen til stasjonen.

Maridalsveien Sykkeltiltak

Prosjektet er en del av Oslo kommunes satsing på å øke andelen sykkeltrafikk ved bygge ut sykkelvegnettet. Tiltaket gjelder ombygging av krysset Maridalsveien – Akersbakken for bedre tilrettelegging for sykkel. Som et ledd i kommunens overvannsstrategi ble rester­ende parkeringsareal omgjort til regnbed for å håndtere overvannet.

Helsfyr stasjon

I perioden 2018-2019 ble Helsfyr T-banestasjon oppgradert for universell utforming, nytt interiør og belysning. I tillegg ble stasjonen utsmykket av kunstneren Katrine Giæver.

Ullevål Stadion Stasjon

Det var behov for å anlegge en likeretterstasjon i tilknytning til sporområdet ved Ullevål stadion stasjon. Likeretterstasjonen skal bidra til en oppgradering av kjørestrømforsyningen på Sentrumsbanen fra Majorstuen til Nydalen.

Turbru Griniveien

Bærum kommune ønsket en ny turvegbru over Griniveien for å koble sammen boligområdene på Østerås og Eiksmarka med Bærumsmarka. Turveibruen fungerer som vanlig gangbru på sommeren og som skibru på vinteren.

InterCity Venjar-Langset

Prosjektet InterCity Venjar – Langset omfatter nytt dobbeltspor for jernbane fra Venjar syd for Eidsvoll til Langset på Minnesund. Strekningen omfatter et nytt spor parallelt med eksisterende spor gjennom jordbrukslandskap syd for Eidsvoll. Fra Eidsvoll til Minnesund er det to nye spor langs Vorma og en ny lang jernbanebru ved Minnesund. Grindaker har vært landskapsarkitekt for alle planfaser: Hovedplan og konsekvensutredning med KDP, teknisk detaljplan med reguleringsplan og byggeplan med underlag for anbud og oppfølging i byggetiden. 

Storgata i Raufoss

I 2012 startet arbeidet med omregulering av Storgata på Raufoss. Den søndre delen av Storgata ble regulert til miljøgate og det skulle etableres en ny rundkjøring ved stasjonen. I 2014 startet arbeidet med byggeplan som ble utført av Grindaker i samarbeid med Vianova Lillehammer. Anlegget sto ferdig bygget juli 2016.

Østensjøbanen

I 2014 startet arbeidene med rehabilitering og oppgradering av syv T-banestasjonene langs linje 3 Østensjøbanen til metrostandard. Plattformene ble forlenget for å passe til nye togsett, og ble utstyrt med nye leskur, belysning og møbler.

Sluppen bru

Førstepremie i Plan- og designkonkurranse for ny Sluppen bru over Nidelva i Trondheim. Konkurransen ble vunnet i samarbeid med Plan arkitekter, Aas-Jakobsen AS og Via Nova Plan- og Trafikk AS. Gruppen er engasjert for videre arbeid med detalj- og reguleringsplan.

Storrhusranden rasteplass

På oppdrag fra Statens vegvesen region øst skulle den eksisterende rasteplassen langs E6 på Dovrefjell oppgraderes. Prosjektet omfattet etablering av nytt toalettbygg, møblement og oppgradering av parkeringsareal. Rasteplassen ligger ved en lomme langs E6 mellom Dombås og Hjerkinn, og har fantastisk utsikt til fjellene på begge sider.