Arbeidersamfunnets plass

Arbeidersamfunnets plass ligger langs Torggata, som er en viktig ferdselsåre mellom Grünerløkka og sentrum. Plassen ligger midt i et område med mye aktivitet gjennom hele døgnet, med Sentrum Scene og Rockefeller som nærmeste naboer. Langs østsiden av plassen ligger Samfunnshuset, som er regnet for å være en av Oslos mest monumentale funkisbygninger.

Plassen er tilrettelagt for musikkarrangement. Utformingen gir rom for scener av ulik form, mye publikum og uteservering. Materialbruken er enkel og robust. Detaljering i belegg og benker henter inspirasjon i funkisarkitekturens linjer og buer. Plassen er diskret lyssatt med noe effektbelysning på trær og benker.

Byggherre: Oslo kommune, Samferdselsetaten
Tidsrom: 2006-2009
Omfang/ kostnader: 3 daa/8 mill
Entreprenør: Steen og Lund AS
Kunstner: Viel Bjerkeseth Andersen

Alle foto: Jiri Havran