Knud Knudsens plass

Gjennom prosjektet har Knud Knudsens plass blitt oppgradert til å bli et flott bydelstorg for bydel St. Hanshugen i Oslo. Drosjeholdeplassen og returpunktet på plassen har blitt flyttet, noe som har gitt rom til nye sitteplasser, sykkelparkering, kunstnerisk utsmykking og vegetasjon i form av både trær, busker, stauder og grasplen. Tidligere buskbeplantning mellom parken og plassen har blitt fjernet for å skape kontakt mellom den grønne parken rundt St. Hanshaugen og det nye byrommet. Plassen har et særpreget, geometrisk dekke av basalt og granitt. Dekket består av trapesformede heller som tar opp retninger som dannes av gatestrukturen og plassens karakteristiske kileform.

Hellene gir flotte fargekontraster i belegget, som kommer spesielt godt fram i regnvær. Vegetasjonsbruken på plassen er variert med inspirasjon fra parken rundt St. Hanshaugen. Det opphøyde plantefeltet på plassen har ulike typer stauder, samt vårblomstrende prydkirsebær og løk. Mot parken avsluttes plassen med nye buskplantinger av syrin og bunndekkende stauder. Det har også blitt plantet løvtrær som erstatning for tidligere felte trær. Grindaker har vært engasjert i prosjektet fra skisseprosjekt til ferdig anlegg.

Byggherre: Oslo kommune, Samferdselsetaten
Tidsrom: 2008-2010
Omfang/ kostnader: 6,5 mill.
Anleggsgartner: Steen & Lund AS
Rådgiver: ViaNova

Alle foto: Damian Heinisch