Forsvarets ledelsesbygg

Forsvarets ledelsesbygg ble etablert for Forsvarsstaben og Forsvarsdepartementet i forbindelse med omleggingen av Forsvaret i 2002. Området med veier, gårdsrom, hage og atrier binder sammen ny og gammel arkitektur i møtet mellom forskjellige historiske lag og planer. Utforming og løsninger er utført i nært samarbeid med antikvariske myndigheter.

Gamle festningsverk (tenalje, kurtine og bastion) markeres og synliggjøres både ute og inne i anlegget. Grus, gatestein, gress og løvtrær utgjør hoveddelen av materialpaletten i råd med resten av festningsområdet på Akershus. Prosjektet fikk hederlig omtale i Oslo Bys Arkitekturpris 2008 der temaet var: Næringsbygg, inkludert flerfunksjonsbygg. Grindaker har vært med i prosjektet fra forprosjekt til ferdig bygget anlegg.

Byggherre: Forsvarsbygg
Byggeår: 2004-2007
Arkitekt: Jarmund/Vigsnæs AS Arkitekter MNAL og ØKAW AS Arkitekter MNAL

Alle foto: Jiri Havran