Sametinget

Sametingsbygningen huser den folkevalgte forsamlingen og administrasjonen for Sametinget i Norge. Bygget har en tydelig hovedform som gir assosiasjoner til samenes lavvo. Rundt kjeglen ligger det en halvsirkelformet bygningskropp som rommer kontorer og møterom med utsikt til omgivelsene. Grindaker har vært engasjert i prosjektet gjennom detalj- og byggefasen.

Sametinget er omgitt av natur. Store furutrær og lynglandskap rammer inn bygget, og et lite stykke av viddas lyngmark ligger som en atriumshage inne i halvsirkelen.
Kontrasten mellom ute og inne er forsøkt forsterket ved at man entrer bygget direkte. Overgangen er like entydig som i lavvoen.
Prosjektet har fått stor internasjonal oppmerksomhet og anerkjennelse for måten den samiske kulturen er omsatt til et moderne og originalt formspråk.

Nordnorsk arkitekturpris 2002
Statens Byggeskikkpris 2001

Byggherre: Statsbygg
Tidsrom: 1998-2000
Omfang/Kostnader: 5.300 kvm, 105 mill.
Entreprenør: Bjørn Bygg
Arkitekt: Stein Halvorsen og Christian Sundby

Foto: Stein Halvorsen AS

Foto: Stein Halvorsen AS

Foto: Stein Halvorsen AS

Foto: Stein Halvorsen AS

Foto: Stein Halvorsen AS

Foto: Stein Halvorsen AS

Foto: Jiri Havran

Foto: Jiri Havran

Foto: Jiri Havran

Foto: Jiri Havran

Foto: Jiri Havran

Foto: Jiri Havran

Foto: Jiri Havran

Foto: Jiri Havran