Kristiansand kunnskapspark

Kristiansand kunnskapspark skal fasilitere og tilby et attraktivt miljø for virksomheter innen forskning, innovasjon og kompetanse. Grindaker har vært involvert i utarbeidelsen av detaljprosjekt for anlegget.

Bygget består av to fløyer over flere etasjer som knyttes sammen av en glassgang. Glassgangen deler utearealet i to hagerom.

Det dannes et lunt uterom mot syd med tredekke og utsparte felt med prydgress og blomstrende småtrær. Dekket fungerer som en forlengelse av kantinegulvet og etablerer en logisk sammenheng mellom inne og ute.

Bruk av glassfasader tilfører hagerommet dimensjon og dybde. Et stort felt med gul bambus avgrenser rommet mot syd.

Det nordre hagerommet har en enkel utforming med gressplen og magnolia-tuntre, som vil være synlig fra kontorene. Tre store popler bevares og avgrenser hagerommet mot nord.

Byggherre: Kristiansand Kunnskapspark Eiendom AS
Tidsrom: 2007-2008
Anleggsgartner: OK Hage AS
Arkitekt: HRTB AS Arkitekter MNAL

Alle foto: Grindaker AS