Solberg skole

Grindaker deltok i konkurransen om en ny barneskole i Ås kommune sammen med Filter Arkitekter, som et av fem prekvalifiserte team.
Skolens uteområde består av et eksisterende skogholt, adkomstsone, aktivitetssone og en grønn skråning som heller ned mot skolebygget. Skolebygget er lagt inntil riksvei 154 og åpner opp for en stor, sammenhengende skolegård samtidig som det skjermer mot trafikken.
Den eksisterende skogen beholdes i stor grad og trekkes inn i anlegget. Her legges det opp til egne somner for uteundervisning med urtehage og forsøksfelt for trær.

Eksisterende ballbane flyttes delvis inn i terrenget, og sammen med sandvolleybanen og nettverket av gangstier aktiviseres hele den grønne skråningen. En universelt utformet gangsti leder elevene til aktivitet- og adkomstsonene. Aktivitetssonen inneholder aktiviteter tilpasset de ulike klassetrinnene.Ved å forme den grønne skråningen og aktivitetssonen som en glidelås oppnår man et lekent og vekslende uteområde, som inviterer til variert lek og aktiv bruk. Overvannet føres til åpne renner og fordrøyes på tomten i grøntområder og i det eksisterende våtmarksområdet i sørøst.

Konkurransen ble gjennomført i 2014.

Byggherre: Ås Kommune
Arkitekt: Filter Arkitekter as