Kilden barnehage

Grindaker deltok sammen med Grønmo arkitekter i konkurransen om en ny, energieffektiv barnehage på Bjerke i Oslo.

Det er lagt stor vekt på å skape en frodig og levende barnehage med flytende overgang mellom ute og inne. Mulighetene for mestring, læring og aktivitet er rike. Et bredt utvalg vegetasjon definerer rom og skaper variasjon i farger, uttrykk, høyde og form gjennom de ulike årstidene. Parseller med bærbusker, grønnsaker, frukttrær og urter lærer barna om dyrking og kan benyttes i matlaging.

Sommerfuglbusker og andre planter med kraftig duft tiltrekker sommerfugler og andre insekter. I frukttrærne kan barna følge med på vårens eventyr når småfuglene flytter inn i fuglekassene.

Tak- og overvann er behandlet som en ressurs og skal tilføre barnehagen ytterligere kvaliteter. Dette løses ved bruk av åpne renner og mindre regnbed som også kan brukes til aktivitet. Terrengforskjellen på tomta gir gode muligheter for tilrettelegging av båtrace, vannmøller m.m.

Byggherre:  Oslo kommune v/ Omsorgsbygg Oslo KF
Tidsrom:   2014
Omfang/ kostnader: 6 daa
Arkitekt:   Grønmo arkitekter AS
Rådgivere:  Høyer Finseth AS