Tvedestrand videregående skole

Grindaker deltok i konkurransen om ny videregående skole og idrettsanlegg i Tvedestrand, sammen med Filter Arkitekter, Arkitektkontoret GASA og BRG Entreprenør som et av 5 kvalifiserte team. Skoleprosjektet omfatter videregående skole, idrettshall og utendørs idrettsanlegg.

Konkurransetomten er et kupert skogslandskap mellom Riksvei 410 og Mjåvann i Tvedestrand. Terrenget er utfordrende, men er samtidig en særegen kvalitet som vil være identitetsskapende for skolen og det tilhørende idretssanlegget.

Skolen og idrettsanlegget legges i terrenget og møter landskapet i to nivåer: Det øvre som en del av adkomstaksen fra riksvei 410 mens det nedre henvender seg til idrettsanlegget i nord og aktivitetssonen i grøntdraget mellom skolen og Mjåvann. Eksisterende natur trekkes så langt inn i anlegget som mulig, og ved å beholde de naturlige kollene og la dem bryte opp flatene skjer det et spennende møte mellom eksisterende og nytt terreng. Kollelandskapet rendyrkes ved å bevare og integrere utvalgte terrengformer, samt etablere nye stiliserte koller som danner nye oppholdsareal og soner for aktivitet.

Byggherre:  Aust Agder fylkeskommune
Tidsrom:   2016
Omfang:   145 daa
Entreprenør:  BRG Entreprenør
Arkitekt:   Filter Arkitekter, GASA