Hasle Linje

Prosjektet omfatter utvikling av Arcus tidligere produksjonsområde på Hasle til bolig-, kultur- og næringsområde med høy kvalitet. Området er totalt ca. 100 daa.

Grindaker AS startet sitt arbeid i området med utarbeidelse av illustrasjonsplan i forbindelse med regulering i 2009. Kontoret er nå landskapsarkitekt for alle fellesarealer som gater, torg og grøntområder og har en koordinerende rolle for disse arealene. Kontoret er også landskapsarkitekt for samtlige pågående byggeprosjekter, som omfatter både næringsbygg og boligområder.

Det er etablert terrengmodell for hele området og prosjektering gjennomføres i 3D.

Næringsbyggene miljøklassifiseres etter BREEAM-NOR.

Byggherre: Hasle Linje AS, (Høegh Eiendom AS m.fl.)
Tidsrom: 2009-pågående
Omfang/ kostnader: Ca 100daa
Entreprenør: AF Gruppen
Arkitekt: LOF Arkitekter AS, Dyrvik Arkitekter, HWR

 

 

Illustrasjon: Cadman

Illustrasjon: Cadman

Illustrasjon: Cadman

Illustrasjon: Cadman

Illustrasjon: RIFT

Illustrasjon: RIFT

Illustrasjon: RIFT

Illustrasjon: RIFT