Kistefos museum "The Ball"

Det er den russisk-amerikanske kunstneren Ilya Kabakov som står for kunstverket “The Ball” i Kistefos skulpturpark i Jevnaker kommune. Kunstinstallasjonen, med sin plassering midt i naturen, kan sees som en kommentar til menneskets relasjon til naturen.

“Mennesket har alltid søkt å kontrollere og overvinne naturkreftene, men gang på gang seirer naturen. Vendt mot syd er det som om ballen blir et symbol på solen i sin bane fra øst mot vest, der vi enten hjelper den opp eller holder den igjen på sin vei ned.”

 

Installasjonen rager 7 meter over bakken og oppleves som en fjell-formasjon. På den ene siden en grønnkledd skråning, på den andre siden et betongfjell, sklir “The Ball” naturlig inn i landskapet i parken.

Grindaker sine oppgaver i prosjektet har vært å videreføre kunstnerens skisser til en byggbar konstruksjon. Den grønnkledte bakken til toppen av fjellformasjonen utfordrer mulig etablering av vegetasjon i en så bratt skrent med lite jordsmonn. Den er bygget opp med matter av tørketålige eng- og urteplanter, samt norske arter av krypeiner.

Byggherre:    Stiftelsen Kistefos kunstmuseum
Tidsrom:    2017
Kusntner:   Ilya Kabakov
Entreprenør:    Tronrud bygg AS
Anleggsgartner:   Tuvsjøen AS
Rådgivere:   Norconsult, Hønefoss og VegTech, Sverige

Alle foto: Damian Heinisch