Drammen park

Parkopplevelser er et skulpturelt og aktivt møtested med fokus på allsidig og variert lek med skjerpende og utfordrende aktiviteter for alle sanser. Det sammenhengende aktivitets- og lekeområdet er etablert med en geometri som bevarer eksisterende trær, forankrer dagens bevegelseslinjer og er et bindeledd for turveier i en overordnet grøntstruktur.

Det er etablert aktiviteter for høy og lav intensitet i fire hovedsoner med varierte utfordringer der anvendelsen defineres av brukernes kreativitet: Manesjen - Apparatlek og bybrannminne Solsystemet - Planeter og månelandskap Hagen - Musikk, bærhage og blomstring Fjellet - Terrengformer, klatring og ballbane Parkopplevelser for alle!

Grindaker har vært med i prosjektet fra ide til ferdig bygget prosjekt.

Byggherre: Drammen kommune
Tidsrom: 2008-2012
Omfang/ kostnader: Entreprisekostnad ca 12 mill
Entreprenør: Steen og Lund AS

Alle foto: Damian Heinisch