E18 Lysaker-Ramstadsletta

E18 Lysaker - Ramstadsletta er del av nytt hovedvegsystem mellom Fillipstad i Oslo og Drengsrud i Asker.
Det er utarbeidet reguleringsplan for strekningen med store deler av E18 i tunnell, lokalveg, egen bussveg og separat, høystandard hovedsykkelveg. Miljøulempene fra gjennomgangstrafikken blir redusert og det legges til rette for sentrumsutvikling bl.a. på Høvik.
Grindaker har deltatt i arbeidet både med kommune-delplan og reguleringsplan som del av konsulentgruppe under ledelse av hovedkonsulent Aas-Jakobsen.

Arbeidet har bestått i utvikling og optimalisering av nytt vegsystem, utarbeidelse av 3D fagmodell landskap, landskapsplaner og supplerende illustrasjoner. Grindaker har også vært hovedansvarlig for utarbeidelse av Formingsveileder for Vestkorridoren.


Prosjektet omfatter også den nye Bærumsdiagonalen fra Gjønnes til Strand og ny adkomst til Fornebu.Vegsystemet er utformet som en kompakt løsning og det er lagt vekt på å ta vare på/videreutvikle den grønne korridoren som preger dagens E18 gjennom Bærum.

Byggherre: Statens Vegvesen region øst
Tidsrom: 2010-2016  
Rådgivere: Aas-Jakobsen (Hovedkonsulent), ViaNova, Plan arkitektekter, LPO arkitekter m.fl.