Brumunddal miljøgate

Den midlertidige omkjøringsveien gjennom sentrum ble senket til opprinnelig nivå og gir mulighet for ny sentrumsutvikling i Brumunddal. Ca 700 meter vei som inkluderer to bruer og 3 rundkjøringer ble oppgradert til miljøgate.

Grindaker har vært prosjekterende landskapsarkitekt i forprosjekt og detaljprosjekt.

Miljøgaten fremstår nå som en grønn og attraktiv gate med allétrær og frodige vegetasjonsfelt mellom fortau og veibane. Lokale kunstnere har fått utsmykke de tre rundkjøringene med skulpturer plassert i bunndekkende vegetasjon. Broene er gitt en robust og tradisjonell utforming i tre og stål.

Byggherre: Statens Vegvesen
Tidsrom: 2007-2008
Omfang/ kostnader: Entreprisekostnad: ca 30 mill
Entreprenør: Rune Øvergård AS
Rådgivere: Via Nova Lillehammer AS

 

Alle foto: Damian Heinisch