Dampsagalléen

Dampsagalleen er en ny gate i Jessheim sentrum med allé, vegetasjonsfelt, fortau, sykkelfelt og gate-
parkering. Gaten har vært sentral i byutviklingen av den nye bydelen Sagabyen på den tidligere Dampsagtomta øst for jernbanestasjonen.

Gaten ble bygget i tre etapper, hvor første etappe ble ferdigstilt samtidig med første byggetrinn i Sagabyen, Saga Senter (bolig og næring). De to neste etappene ble ferdigstilt samtidig med Saga Atrium og Sagaparken. Gaten ivaretar forbindelsen gjennom den nye bydelen og knytter den til resten av Jessheim sentrum.

Det har vært et tett samarbeid med arkitekt, veiingeniør og tekniske rådgivere da dette har vært et prosjekt med høy kompleksitet med tanke på grunnforhold, overvannshåndtering ved oppbygging av fall i et flatt område ved hjelp av fordrøyningsmagasin og koordinering mot nye og eksisterende prosjekter, veier og teknisk infrastruktur.

Grindaker har bistått i utarbeidelsen av detaljregulerings-plan, forprosjekt og detaljprosjekt. Grindaker har i tillegg bistått med faglig oppfølging i byggeperioden.

Byggherre:    Ullensaker kommune/ Jessheim Byutvikling as
Tidsrom:    2008-2015
Arkitekt:    ØKAW Arkitekter, Linje arkitektur
Entreprenør:    Nordby Maskin
Rådgivere:   Hjellnes Consult, Scan Survey, Multiconsult Geoteknikk, Norconsult

Alle foto: Damian Heinisch