Om Oss

Grindaker er et av landets største landskapsarkitektkontorer. Vi skaper uterom som inspirerer og bidrar til en positiv samfunnsutvikling.

Grindaker landskapsarkitekter er et kontor med lang tradisjon. Kontoret har bred erfaring med planlegging og utforming av alle typer by- og landskapsrom, gjennom alle faser fra overordnet planlegging til gjennomføring.

Den første Grindaker, anleggsgartneren, hagearkitekten og landskapsarkitekten Morten R. Grindaker startet firma i 1953. Fosså og Grindaker fra 1978 ble til Grindaker-Lunde-Orre- Flugsrud i 1986, og fra 1992 og til i dag har kontorets navn vært Grindaker AS. På disse drøyt seksti årene har norsk landskapsarkitektur gått fra å være nærmest ikke-eksisterende til å bli et sentralt fag i planlegging og utforming av by- og landskapsrom. Kontoret som i dag er Grindaker AS har vært en av bærebjelkene i denne utviklingen.

Grindaker skal være pioneren som løfter landskapsarkitektur til det ledende faget i samfunnsutviklingen.

Med sin brede plattform har kontoret gjennom en årrekke tatt del i mange av de store satsningene og prosjektene i samfunnet. Kontoret er fortsatt blant de mest toneangivende innen norsk landskapsarkitektur, og ønsker å være en sterk faktor i videreutviklingen av dette spennende faget også i fremtiden.

Vi skal skape uterom som inspirerer og bidrar til en positiv samfunnsutvikling.

Grindaker AS har i løpet av de siste tiårene utviklet seg til å bli et av landets største landskapsarkitektkontorer. Kontoret har en flat struktur og består av landskapsarkitekter med ulik bakgrunn, utdanning, faglige interesser og spesialkompetanse. Dette gjør at vi til sammen har en stor faglig bredde og kan jobbe med alle typer landskapsprosjekter. I bunnen ligger fortsatt arven fra gründeren Morten R. Grindaker, med holdninger og verdier som dagens dyktige planleggere og formgivere har videreforedlet til sin overordnede filosofi.

Alle i Grindaker besitter ulik kompetanse og vi er opptatte av å dele, styrke og utvikle denne. Dette gjør vi blant annet gjennom å arrangere egne fagdager med fokus på temaer som opptar oss. Vi gjennomfører også kurs og studieturer med fokus på ulike temaer, som de senere årene blant annet har vært blågrønne løsninger og bærekraftig byutvikling.

Grindaker er Miljøfyrtårn-sertifisert. Som Miljøfyrtårn tar vi bærekraft på alvor, og jobber kontinuerlig med miljøforbedringer og med å redusere våre klima- og miljøutslipp, både på kontoret og i prosjekt.

Rapport på fjorårets arbeid på klima, miljø og arbeidsmiljø kan fås ved henvendelse til firmapost@grindaker.no 

Miljøfyrtårn er et anerkjent og effektivt verktøy for sertifisering og miljøledelse, og Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar.