Grindaker

Grindaker er et av landets største landskapsarkitektkontorer. Vi skaper uterom som inspirerer og bidrar til en positiv samfunnsutvikling.

Les mer om oss

Hos Grindaker jobber det over 40 landskapsarkitekter, alle med ulik bakgrunn, utdanning, faglige interesser og spesialkompetanse. Dette gjør at vi sammen har en stor faglig bredde og kan jobbe med alle typer landskapsprosjekter.

Bli kjent med oss