Hotel Union Øye

Hotel Union Øye

Historisk hage

Hotel Union Øye er et nasjonalt verneverdig trehotell fra 1890-årene. Det er i forbindelse med oppgradering og utvidelse anlagt en historisk hage i engelsk landskapsstil ved hotellet.

Byggherre: Hotel Union AS
Tidsrom: 2011-2022
Omfang/kostnader: Ca 3,5 MNOK
Arkitekt: Enerhaugen Arkitektkontor
Rådgivere: Arkadia landskap
v/Ingeborg Mellgren-Mathiesen, Norconsult
Entreprenør: HS-Bygg
Anleggsgartner: Anleggsgartner Sandal

Alle foto: Damian Heinisch

I samarbeid med Arkadia landskap ved Ingeborg Mellgren-Mathiesen ble det tegnet en historisk riktig og troverdig kopi av en viktoriansk hage fra slutten av 1800-tallet.

Det er også utarbeidet planer for skredsikring av anlegget. Grindaker har bistått i alle faser fra forprosjekt og regulering i 2011 til byggefase.

Størstedelen av parken er en landskapspark med dam, fossefall, slyngete stier og paviljonger.

Hele hageanlegget er etablert med tidsriktige trær, busker og blomster tilpasset sin tidsepoke.

Utearealene i klyngetunet er utformet med små stier, blomstereng, gamle plantearter og steingarder tilpasset et vestnorsk klyngetun.