Kistefos Museum

Kistefos Museum

Masterplan for kunstparken

Kistefos er Nord-Europas største skulpturpark for samtidsskulptur. Parken består av tre landskap som overlapper hverandre. Det er det naturlige landskapet med furumo, granskog, elver, fosser, øyer og kløfter; et industrielt landskap med møller, fabrikker, lagerbygninger, kraftverk, demninger og broer; og sist, et kunstnerisk landskap med abstrakte objekter. Grindaker har arbeidet med masterplan for kunstparken på Kistefos. I dette arbeidet har Grindaker bl.a. vært lokal samarbeidspartner for det nye museumsbygget The Twist, utviklet og tegnet av BIG, som åpnet høsten 2019.

Byggherre:  Kistefos museum
Tidsrom:  2018-2019
Omfang/kostnader:  Museumsbygg: 1000m2
Arkitekt:  BIG- Bjarke Ingels Group (The Twist), Element arkitekter (Ansvarlig søker og inngangssone)
Entreprenør:  Bladt Industries, Åsmund Pettersen & Sønn AS, Johnny Tuvsjøen AS
Rådgivere:  Rambøll

Alle foto:  Damian Heinisch

Intensjonen med landskapsanlegget var å innpasse det nye bygget på en så skånsom måte som mulig i det inntilliggende skogslandskapet. Bygget er spent som en bro over Randselva, og skaper forbindelse mellom parkens nord- og sydside, slik at man kan bevege seg gjennom en sluttet kunststi gjennom hele parken.

Intensjonen med landskapsanlegget var å innpasse det nye bygget på en så skånsom måte som mulig i det inntilliggende skogslandskapet.

Grindaker har også vært med i utviklingen av nye inngangspartier ved parkens nord- og sydside, med parkering, plassering av inngangsportaler og nye kunstverk.

Installasjonen rager 7 meter over bakken og oppleves som en fjell-formasjon.

Det er den russisk-amerikanske kunstneren Ilya Kabakov som står for kunstverket “The Ball” i Kistefos skulpturpark i Jevnaker kommune. Kunstinstallasjonen, med sin plassering midt i naturen, kan sees som en kommentar til menneskets relasjon til naturen.

Installasjonen rager 7 meter over bakken og oppleves som en fjell-formasjon. På den ene siden en grønnkledd skråning, på den andre siden et betongfjell, sklir “The Ball” naturlig inn i landskapet i parken.

 

Grindaker sine oppgaver i prosjektet har vært å videreføre kunstnerens skisser til en byggbar konstruksjon. Den grønnkledte bakken til toppen av fjellformasjonen utfordrer mulig etablering av vegetasjon i en så bratt skrent med lite jordsmonn. Den er bygget opp med matter av tørketålige eng- og urteplanter, samt norske arter av krypeiner.