Viken Fylkeskommune Hovedkontor

Viken Fylkeskommune Hovedkontor

Urban natur

Sammen med Ghilardi + Hellsten arkitekter deltok Grindaker i idékonkurransen om nytt hovedkontor for Viken fylkeskommune og omkringliggende bystruktur i Sandvika. Sandvika sentrum er i dag et konsentrert område, definert av jernbanen og E18 i henholdsvis nord og sør. Det har i senere år vært lagt ned betydelig innsats for å knytte byen til fjorden i sør, vi mener en tilsvarende positiv symbiose mellom by og natur er mulig når sentrum nå skal utvides mot nord.

Byggherre: Viken fylkeskommune
Tidsrom: 2021
Omfang:
Arkitekt: Ghilardi + Hellsten arkitekter
Rådgivere: Sweco energi og miljø

Illustrasjoner: Grindaker
Perspektiv: Ghilardi + Hellsten

Konkurranseforslaget tar utgangspunkt i en revitalisering av de økologiske systemene i Sandvika, med fokus på økologien tilknyttet Rønne elv. Vi foreslår en rekke tiltak og grep som har som mål å styrke biologisk mangfold og økologi i og rundt vassdraget.

Rønne elv blir dekanalisert, og de naturlige elvebreddene gjenskapes. Området tilknyttet elven tilgjengeliggjøres for menneskelig bruk i en opphøyet gangbane. Den nye elveparken knytter seg på eksisterende strukturer, og skaper en ny grønn kobling mellom sjøen og Engervannet. Nye overvannssystem knyttes på elven, og nye økosystemer skapes for både land- og vannlevende dyr og organismer.

Kontorbygget utformes og programmeres med samme grunntanke om et fornyet økosystem, der både elvebredden og byrom tilgjengeliggjøres fra innsiden av bygget. I noen tilfeller dras grøntarealene gjennom bygget, og gjenskapes på frodige takhager.