Bispevika Vannkunsten

Bispevika Vannkunsten

Urban skjærgård

Grindaker er involvert i flere av prosjektene i forbindelse med OSUs utvikling av Bispevikaområdet i Oslo. Utbyggingsområdet består av åtte kvartaler med gårdsrom, takhager, havnepromenade, kanalrom, torg og plasser, samt bygater mellom kvartalene. Grindaker har jobbet fra forprosjekt til ferdig anlegg for Vannkunsten B6a, som sto ferdig våren 2020.

Byggherre: Oslo S Utvikling (OSU), AF Byggfornyelse
Tidsrom: 2015-2021
Omfang/ kostnader: Ca 20 MNOK
Arkitekt: Tegnestuen Vandkunsten
Entreprenør: AF Gruppen
Rådgivere: Norconsult, Olav Olsen

Alle foto: Damian Heinisch

Vannkunsten omfatter Havnepromenaden med nedtrappinger og forlengelse innover i Bispevika, samt byrom med internt vannrom mellom husene innenfor selve boligfeltet. Utformingen av utearealet tydeliggjør de romlige og sosiale overgangene mellom den åpne havnepromenaden langs sjøen og de mer intime indre byrommene mellom husene.

Forbilde for prosjektet er skjærgården. Det karakteristiske for skjærgården er at den formidler overganger, fra det åpne hav og inn til de indre rolige farvann, via skjær og holmer, hvor man kan få en følelse av at ingen har vært før. Bebyggelsen illuderer denne fortellingen og skaper et hierarki av overganger. Strukturen består av punkthus i varierende størrelse og høyde som vendes og dreies så det oppstår romlige spenninger mellom byggene.

Materialer i utearealene er
sterkt knyttet til en nordisk identitet med inspirasjon fra
norsk natur både i belegg, vegetasjon og møblering.