Hasle Tre

Hasle Tre

Tre for fremtiden

HasleTre er et prosjekt med sterkt fokus på bærekaft.
Selve bygget består av en trekonstruksjon og skal være
demonterbart, slik at materialene kan gjenbrukes i andre
prosjekter i fremtiden.

Byggherre: Höegh Eiendom / AF Eiendom
Tidsrom: 2020-2023
Omfang/kostnader: 1500 m2
Arkitekt: Oslotre
Rådgivere: Norconsult AS, Sweco Norge AS, Rambøll AS, Erichsen & Horgen AS m. fl.
Entreprenør: Seltor AS
Anleggsgartner: SL Stenlegging AS
Alle foto: Damian Heinisch

Ved utforming av uteområdene har det vært fokus på frodighet, gjenbruk, universell tilgjengelighet og gode oppholdsarealer. Ved hovedinngangen er adkomsttorget avgrenset med en tosidig sittebenk som tilrettelegger for samhandling og interaksjon.

Torget har fall mot et oversvømmelsesareal med singel som håndterer overvannet på torget. Plassen rammes inn av kirsebærtrær. Mot Haslevangen håndteres overvannet fra hele eiendommen åpent i et terrasert og frodig regnbed.

Vegetasjonspalletten er sammensatt og artsrik, og tilpasset økologens premisser og BREEAM. På taket er det tilrettelagt for opphold på en felles takterrasse, og på det øverste taket er det anlagt et biotoptak med engvegetasjon hvor det i tillegg er etablert insektshabitater og fuglekasser.