Kjølberggata 21

Kjølberggata 21

Tegl mot tegl

I en tekstilfabrikk fra 1911 ligger i dag kontorfellesskapet Factory Tøyen. Da den gamle fabrikkbygningen ble renovert ble det også etablert nye utearealer tegnet av Grindaker. Fabrikken i teglstein har fått et helthetlig uteområde som komplimenterer den historiske bygningen.

Byggherre: RGN Property
Tidsrom: 2018-2020
Omfang: Ca.2mill
Arkitekt: MAD-arkitekter
Entrepenør: Braathen Landskapsentreprenør AS

Alle foto: Damian Heinisch

Kjøre- og gangarealet knyttet til hovedinngangen, samt de resterende arealene rundt bygget er rammet inn av nye buskfelt og regnbed i kombinasjon med gamle trær som er bevart.

Et sammenhengende tegldekke rundt bygget knytter utearealene i sør og nord sammen. Intensjonen var å understreke bygningens karakter gjennom en materialpalett som gjenspeilte fasadene på fabrikken. De gamle teglfasadene glir sømløst over i uteoppholdsarealene, og forankrer den gamle bygningskroppen i bybildet. Det er benytte en teglsort i to ulike leggemønster.

Det solfylte amfiet sør for bygningen består av fire nivå med teglmur og grusdekke. Det er plantet kirsebær i amfiet, som er rammet inn av rododrendron og klatrehortensia. Amfiet med tilhørende oppholdsplass er beregnet for uteoppholdsplass, arrangementer og firmaansamlinger.