Harbitz Torg

Harbitz Torg

Transformasjon, gjenbruk og blågrønt nett

Harbitz torg er et byutvikling- og transformasjonsprosjekt på Skøyen i Oslo. Eiendommen som i sin tid var produksjonslokaler for Apothekernes Laboratorium er utviklet til å bli et helt nytt bystrøk med torg, gatetun, boliger, butikker, servering, barnehage og kontor. Det verneverdige laboratoriebygget sentralt på området er bevart og transformert til kulturhus med bibliotek, pub og restaurant med uteservering.

Byggherre: Møller Eiendom
Tidsrom: 2016-2020
Omfang/kostnader: Ca 43 mill
Arkitekt: LPO Arkitekter
Entreprenør: Veidekke
Rådgivere: Rambøll, Erichsen og Horgen m.fl.

Alle foto: Damian Heinisch

Frodighet, synlig vann i byrommene og historiefortelling ved gjenbruk av materialer fra fabrikken er sentrale punkter i utformingen av uteområdene.

Å formidle den industrielle historien gjennom form og materialer har vært sentralt i prosjektet. Det er bevart en rekke rør og vanntanker som gjenbrukes i utsmykning og møblering av anlegget. Rør er gjenbrukt i rekkverk, klatreplantestativ, pergola, lyspullerter, sykkelstativ, og tanker er gjenbrukt som plantekasser, lysskulptur mm, noe som bidrar til å gi stedet en helt unik identitet.

Vannet er gjort til et attraktivt element i byrommene. Det har vært fokus på det blågrønne nettverket hvor det er skapt et frodig og grønt landskap berikende for lokal økologi, med over 100 forskjellige stedegne arter, bl.a. blomstereng. For at mest mulig av vannet skal håndteres lokalt ledes overvann til plantefelt og åpen fordrøyning. Vannet brukes til vanning av plantefelt og til lek knyttet til vannelementene på torgene og i barnehagen.

Det er lagt stor vekt på varighet og robusthet i materialvalg og at områdene skal oppleves trygge og velfungerende til ulike årstider og tider på døgnet. Hovedmaterialer er granitt, (belegg, kanter og vannelement), stål og treverk.
Prosjektet tilfredsstiller kravene til BREEAM Exellent.

Grindaker har utarbeidet plan for rammesøknad, detaljprosjekt/arbeidstegninger og bistått i oppfølging av byggearbeidene.

De samme materialer og designprinsipper vil gå igjen i alle uterom, men de forskjellige rom vil by på ulike opplevelser.