Thorbjørn Egners Plass

Thorbjørn Egners Plass

Bilfri møteplass

Thorbjørn Egners plass ligger i tilknytning til Kampen kirke i bydel gamle Oslo. Plassen ligger i et historisk arbeidermiljø, og er oppkalt etter den kjente forfatteren som vokste opp her. Lenge fungerte området foran kirken som både kirkeplass, torg og veikryss. Som følge av et lokalt initiativ og engasjement ble det fremmet et ønske om å gjøre plassen buss- og bilfri, for å skape et trygt og attraktivt plassrom foran Kampen kirke.

Byggeherre: Oslo kommune
Omfang: ca 1500 m²
Rådgivere: ViaNova AS, ElectroNova AS, kulturbyrået Mesen
Kunstner: Christine Aspelund
Tidsrom: 2018-2020

Alle foto: Damian Heinisch

Utgangspunktet for transformasjonen av Thorbjørn Egners plass var et 5-armet veikryss hvor Kampen Kirke var et sentralt motiv. I utformingen av plassen var det viktig å skape gode oppholdssoner for barn og vokse, samtidig som Kirken som motiv og funksjon ble godt ivaretatt. To trelunder på hver sin side av kirken danner et åpent og fleksibelt plassrom, samtidig legger de til rette for ulike oppholdssoner for besøkende.

Totalt er det etablert 12 trær i nedsenkede grusfelt. Under trærne er det etablert vekstkassetter som også fungerer som fordrøyningsmagasin. Dette har vært et viktig tiltak for god overvannshåndtering på plassen, og for å begrense avrenning til øvrige gateløp.