Clemenskvartalet

Clemenskvartalet

Inside Out

Clemenskvartalet er et nytt stort bykvartal i Bispevika, mellom Middelalderparken og havnepromenaden. En tradisjonell karrèbebyggelse omkranser et indre gårdsrom. Uteanlegget består ellers av tre store portaler, gate og torg mot Rostockgata og felles takterrasse.

  • Byggherre: Oslo S Utvikling, Hav Eiendom
  • Tidsrom: 2018-2023
  • Omfang/kostnader: Ca 7 daa
  • Arkitekt: Mad Arkitekter
  • Rådgivere: Norconsult, Dr.techn. Olav Olsen, Fremst
  • Alle foto: Damian Heinisch

I det store gårdsrommet er en frodig skjermet hage for beboerne, med rom for både opphold og lek. Gårdsrommets utforming inviterer til godt naboskap og variert bruk for mennesker i alle aldre, bl.a. lekeplass for de minste og aktiviteter for større barn og ungdom. Størrelsen gjør at man både kan være sosial i større grupper, men også finne et rolig sted for seg selv.

Den vestre delen er halvprivat med torgpreg med fast dekke og vegetasjon inn mot fasaden i to sjikt, bunndekkende vegetasjon og trær, for å sikre god visuell kontakt mellom ute og inne.

Den østre mer private delen av gårdsrommet er en frodig hage med stor arts- og årstidsvariasjon, vegetasjon i flere sjikt og spiselige planter. Utstrakt bruk av vegetasjon i flere sjikt danner mindre rom, skjermer mot vind, gir skygge på varme dager og bidrar til biologisk mangfold.

I tillegg til stor variasjon og frodighet i det grønne, legges det vekt på en variert materialbruk i faste dekker og konstruksjoner med ulik taktilitet og farge i overflater.

Den østre mer private delen av gårdsrommet er en frodig hage med stor arts- og årstidsvariasjon, vegetasjon i flere sjikt og spiselige planter. Utstrakt bruk av vegetasjon i flere sjikt danner mindre rom, skjermer mot vind, gir skygge på varme dager og bidrar til biologisk mangfold. I tillegg til stor variasjon og frodighet i det grønne, legges det vekt på en variert materialbruk i faste dekker og konstruksjoner med ulik taktilitet og farge i overflater.

Tre større passasjer kobler gårdsrommet til gater og torg langs Rostockgata. Torget er utformet i tett samarbeid med Bjørvika Infrastruktur og landskapsarkitekt SLA, og er tenkt som en utvidelse av fortauet med åpen og fleksibel flate som kan romme ulike aktiviteter som for eksempel uteservering, torghandel eller byttemarked.