Alexander Kiellands Plass

Alexander Kiellands Plass

Urban park med stilisert bekk

Vi har ønsket å skape et åpent, oversiktlig og urbant parkrom, iscenesatt med vann, lys og fargerik vegetasjon. Ilabekken som renner i kulvert dypt under bakken langs parken er hentet opp og gjenskapt i en stilisert form. Trær midt i parken er fjernet for å gi mer lys og eksisterende trerekker rundt parken er supplert for å fremheve parkrommets karakter; en grønn kile i omliggende bebyggelse.

Byggherre: Oslo kommune, friluftsetaten
Tidsrom: 1999 – 2001
Omfang/kostnader: ca. 8 daa
Arkitekt: Arkitektskap AS
Rådgivere: NGI, Fonteneteknikk AS, Aas-Jakobsen AS

Alle foto: Damian Heinisch

Geometriske plantefelt med lave busker og stauder er lagt ut som monokrome tepper i en skrå plenflate. Parkens øvre del er hevet til nivå med tilliggende gater, og her er det skapt en urban plass med fonteneanlegg som blikkfang og motstøy til trafikken.

En urban plass med fonteneanlegg som blikkfang og motstøy til trafikken.

Deler av anlegget er teknisk sett svært komplisert, og det har vært et tverrfaglig samarbeid mellom landskapsarkitekt, arkitekt, byggingeniør og fontenetekniker. Arkitekt har hatt hovedansvar for støttemur, rekkverk og fontene. Grindaker har vært involvert i alle faser av prosjektet.