Barcode B11

Barcode B11

Naturstripa og sykkelstripa

Prosjektet inkluderer to tomtestriper, naturstripa og sykkelstripa, på hver side av MAD sitt boligbygg, som del av Barcode-rekken i Bjørvika. De smale tomtestripene er passasjer fra Dronning Eufemias gate i sør og Trelastgata i nord. Tilgrensende bygg er Visma-bygget i vest og ett av DNBs bygg i øst.

Byggherre: Oslo S Utvikling AS
Tidsrom: 2010-2012
Omfang/kostnader: Ca 4 mill.
Entrepenør: Braathen Landskapsentrepenør AS
Arkitekt: MAD Arkitekter

Foto: Damian Heinisch

I naturstripa er idéen å trekke den norske naturen inn mellom byggene. Plantekasser i galvanisert stål med skogbunnsplanter som bregner, moseliknende stauder og hvitveis danner et grønt og hvitt teppe. Effektbelysning i form av GOBO-sjablonger lyser opp barrikadedekket mellom plantekassene for å illludere en bekk.

For å dekke behov til sykkelparkering i hele Barcode-området, er sykkelstripa utstyrt med 52 sykkelstativer. Sykkelstativene er i seg selv en stilisert sykkel i knall gult plassert ut som et felt i et sykkelritt. Om kvelden vil syklene lyse fra front- og baklykter.