Bogerud aktivitetspark

Bogerud aktivitetspark

Aktivitetspark med kopling til marka

Grindaker fikk i oppgave av Bydel Østensjø å prosjektere en aktivitetspark ved Bogerud senter og Bogerud T-bane i Oslo. Aktivitetsparken inneholder treningsapparater og er tilrettelagt for lek. Tomten er smal og avlang og knytter seg til eksisterende turvei i sør. Turveien fortsetter gjennom parken som en del av en sammenhengende turvei fra Østmarka til Østensjøvannet.

Byggherre: Bydel Østensjø, Oslo kommune
Tidsrom: 2018-2019
Omfang/kostnader: Ca 3,5 mill
Entreprenør: Steen og Lund AS

Alle foto: Damian Heinisch

Tomten besto av gressplen og noen bjørketrær, samt noen fjellknauser. For å begrense inngrepet ble fjellknausene og trærne bevart og innlemmet i løsningen. For å skape en sammenhengende sti gjennom området ble det laget en treplatting som følger terrengets form. Tredekkets varierende form skaper ulike soner for opphold.

På hver side av knausene ble det etablert to ulike soner, hvor sonen nærmest T-banen ble et lekeområde for store barn og ungdom bestående av et klatreelement og ulike balanseelementer. I området i sør ble det etablert et treningsområde med ulike treningsapparater for utendørs bruk.

For å opprettholde noe av de grønne preget på tomten ble det etablert plantefelt i overgangen mot eksisterende fortau på begge sider av parken. Plantefeltene er avgrenset av betongkanter med nedfelte benker.

Det er i hovedsak brukt norske arter som har et naturlikt uttrykk tilsvarende det man finner ved Østensjøvannet og i Østmarka.