Dr. Wendts Hage

Dr. Wendts Hage

Sentralt torg og møtested

Grindaker har vært engasjert av Thongård i forbindelse med planlegging av nytt torg, park og gårdsrom for boligprosjektet Dr. Wendts hage på Skårer i Lørenskog. Grindaker har tidligere vært engasjert i forbindelse med reguleringsplanarbeidet for det samme området i 2009. Den gangen var Grindaker ansvarlig for utarbeidelse av illustrasjonsplan.

Byggherre: Thongård AS
Tidsrom:  2016- 2019
Omfang/kostnad:  LARK kontraktsverdi ca 500.000,-
Arkitekt:  LPO Arkitekter AS
Entreprenør: Veidekke Entreprenør AS

Alle foto: Damian Heinisch

Torget er et viktig bindeledd mellom flere grøntområder og gangforbindelser i området og et sentralt møtested på Skårer. Gulvet på torget består av et samlende “teppe” som brytes opp av nedsenkede og opphøyede plantefelt og sitteelementer.

 

Gulvet på torget består av et samlende “teppe” som brytes opp av nedsenkede og opphøyede plantefelt og sitteelementer.

Overvannshåndtering har vært sentralt i prosjektet, som også inkluderer bekkeåpning, to vannspeil, og flere fordrøyningsarealer.