Drammen Parkopplevelser

Drammen Parkopplevelser

Skulpturelt og aktivt møtested

Parkopplevelser er et skulpturelt og aktivt møtested med fokus på allsidig og variert lek med skjerpende og utfordrende aktiviteter for alle sanser. Det sammenhengende aktivitets- og lekeområdet er etablert med en geometri som bevarer eksisterende trær, forankrer dagens bevegelseslinjer og er et bindeledd for turveier i en overordnet grøntstruktur.

Byggherre: Drammen kommune
Tidsrom: 2008-2012
Omfang/kostnader: Entreprisekostnad ca 12 mill
Entreprenør: Steen og Lund AS

Alle foto: Damian Heinisch

Det er etablert aktiviteter for høy og lav intensitet i fire hovedsoner med varierte utfordringer der anvendelsen defineres av brukernes kreativitet: Manesjen – Apparatlek og bybrannminne Solsystemet – Planeter og månelandskap Hagen – Musikk, bærhage og blomstring Fjellet – Terrengformer, klatring og ballbane Parkopplevelser for alle!

 

Grindaker har vært med i prosjektet fra ide til ferdig bygget prosjekt.