Engebrets Promenade

Engebrets Promenade

Lekende klatreplanter

Engebrets promende er et boligprosjekt i Storgata i Lillestrøm sentrum. Tomten inneholdt tidligere Folkets hus og i det nye boligprosjektet inngår i tillegg lokaler til nye Folkets hus, samt lokaler for næring.

Byggherre: Lillestrøm By- og næringsutvikling AS
Tidsrom: 2014-2017
Omfang/kostnader: Areal for kvartalet: 6130m2
Arkitekt: HRTB AS Arkitekter
Entreprenør: AF Bygg Oslo AS
Rådgivere: Rambøll, Høyer Finseth, ÅF Infrastruktur AS, Bravida Norge

Alle foto: Damian Heinisch

Utomhusanlegget består av et torg, en passasje gjennom anlegget og flere takhager på ulike nivåer. Torget, som ligger mot Storgata, er utformet med et vannspeil i granitt med sittekanter rundt. Det er brukt granitt på gulvet og på enkelte sittekanter.

På taket til Folkets hus er det etablert en lekeplass med gummidekke og det er flere soner med sittebenker. På takene er det i hovedsak brukt tre som materiale både på gulv og i plantekasser.

Langs fasaden til Folkets hus er det etablert en stålkonstruksjon med klatreplanter som dekker hele veggen for å skape et grønt uttrykk i den smale passasjen. Veggen er belyst fra baksiden slik at den også blir et dekorativt element om vinteren. Det er plantet klatreplanter både i bunn og på toppen av konstuksjonen slik at den raskt får et grønt uttrykk.

Grindaker jobbet for byggherre, Lillestrøm By- og næringsutvikling AS, fram til rammesøknad og jobbet videre for totalentreprenør AF Bygg AS til anlegget sto ferdig høsten 2017.