Etterstadsletta

Etterstadsletta

Frodig fellesområde

Prosjektet omfatter inngangspartier og uteområde til nytt leilighetskompleks for OBOS på Etterstad. Uteområdet mot vest består av en stor plenflate med en randsone med lek sitteplasser og vegetasjonsfelt. Uformingen av vegetasjonen har hentet inspirasjon fra tilliggende parsellhager. Beplantningen består av parseller med monokulturer i ulike farger og teksturer.

Byggherre: OBOS Nye hjem
Tidsrom: 2012-2014
Omfang/kostnader: 3 daa
Hovedentreprenør: NCC
Anleggsgartner: Tranby AS
Arkitekt: Arcasa Arkitekter AS

Alle foto: Damian Heinisch

Sentralt ligger et stort regnbed som består av et rikt utvalg av stauder. Alt vannet fra plenen og lekearealet ledes til dette bedet. Ved store regnskyll vil vannet ledes videre til et annet mindre regnbed.

Grindaker AS har vært med på prosjektet fra skissefase og frem til fredig bygget anlegg.