Fornebu “Piloten”

Fornebu “Piloten”

Med preg av hageby

Boligblokkene var de første som ble bygget innenfor Snarøyveien og Forneburingen på Fornebu. 185 leiligheter fordeler seg på syv boligblokker er orientert rundt skjermede atrier. Området knytter seg på Sentralparkens grønne armer. Under hele bebyggelsen er det parkeringskjeller. Beboerne har private og halvprivate uterom i form av gårdsrom og grønne korridorer.

Byggherre: Fornebu utvikling, OBOS
Tidsrom: 2007-2013
Omfang/kostnader: 12 700 m2
Entreprenør: Skanska
Anleggsgartner: Steen & Lund AS
Arkitekt: Schmidt, Hammer, Lassen, WDW Arkitekter

Alle foto: Damian Heinisch

Den samme materialpaletten går igjen i alle uterom, og det er lagt vekt på en variert og spennende vegetasjonsbruk som vil gi beboerne det rette hageby-preget.

For barn er det anlagt sandlekeplasser og nærlekeplasser mellom blokkene. Den samme materialpaletten går igjen i alle uterom, og det er lagt vekt på en variert og spennende vegetasjonsbruk som vil gi beboerne det rette hageby-preget. Boligblokkene og atriene har et stramt og moderne formspråk, mens de grønne korridorene mellom blokkene er mere organiske og fremstår som frodige og grønne uterom.

Grindaker har vært med på prosjektet fra detaljfasen og gjennom hele byggeprosessen.